Adwokaci Marasek Zybura Marasek Kraków

O kancelarii

Kancelaria Adwokaci Marasek Zybura Marasek i Współpracownicy Spółka partnerska” powstała w Krakowie w 2003 roku. Wspólnikami spółki partnerskiej są adwokat Katarzyna Marasek – Zybura i adwokat Borys Marasek, będący absolwentami Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Podstawowym profilem działalności kancelarii jest świadczenie usług prawniczych w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców, w tym przedsiębiorców zagranicznych prowadzących działalność gospodarczą także na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Naszą misją jest świadczenie usług prawniczych wysokiej jakości w możliwie jak najkrótszym terminie. W swym działaniu kładziemy nacisk na doskonałą znajomość branży Klienta i uwarunkowań ściśle odnoszących się do osoby i działalności Klienta oraz skupiamy się na tworzeniu i wdrażaniu rozwiązań, które pozwalają zapobiec występowaniu u Klienta kancelarii nieoczekiwanych problemów prawnych. Zapewniamy niezwłoczny kontakt Klienta z kancelarią oraz bieżące informowanie Klienta o stanie prowadzonych spraw. Nadto w zakresie Klientów zagranicznych jednym z naszych priorytetów jest maksymalne usunięcie barier w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce, wynikających w głównej mierze z różnic kulturowych i prawnych.

Równocześnie znaczącą część działalności kancelarii stanowi udzielanie pomocy prawnej osobom fizycznym. Również w tym przypadku zapewniamy odpowiednią jakość i terminowość świadczonej usługi.

Kancelaria w prowadzonej działalności korzysta z dorobku nauk organizacji i zarządzania, wychodząc z założenia, że jedynie przy uwzględnieniu tego dorobku Klient uzyska usługę odpowiadającą Jego potrzebom i oczekiwaniom.

Kancelaria świadczy usługi w języku polskim, angielskim, francuskim oraz hiszpańskim.

Jesteśmy członkiem międzynarodowego stowarzyszenia European Lawyers’ Advocacy Network, stowarzyszenia skupiającego m.in. adwokatów z wszystkich państw Unii Europejskiej, co umożliwia niezwłoczne pozyskanie do współpracy prawników zagranicznych, w sytuacji gdy interes naszego Klienta wymaga podjęcia czynności prawnych i procesowych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Kancelaria dysponuje ubezpieczeniem, gwarantującym wypłatę odszkodowania Klientom w przypadku wyrządzenia im szkody, aczkolwiek do chwili obecnej taka potrzeba nigdy nie wystąpiła.